Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE

felkialtojel2.jpg

Az engedélyköteles tevékenység engedély helyett ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) alapján folytatható.

A Kormány rendeletben határozza meg azokat az ügyeket, amelyekben a bejelentés kizárt és a tevékenység kizárólag engedély alapján végezhető.

A bejelentést az engedélykérelemre jogszabályban előírt adattartalommal kell benyújtani.

A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit. A bejelentéshez okiratot kell mellékelni, amelyben a bejelentő

- tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről és

- nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.

A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. E fejezet alkalmazásában elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Ha jogszabály az engedélyezésre az elektronikus benyújtás valamely módját vagy módjait kizárólagosan előírja, a bejelentést csak azon a módon vagy módokon lehet megtenni.

Az e-mail útján tett bejelentést a hatóság hivatalos honlapján közzétett e-mail címre kell megküldeni.

bejelentes@kohtk.hu

 

Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek:

1. Anyakönyvi engedélyezés.

2. Határrendészeti engedélyezések.

3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek.

4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése.

5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016.(XI.29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások.

6. Vezetékjog engedélyezés.

7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5g)-(5h) bekezdése szerinti, az ott meghatározott állami ünnep megtartásával összefüggő, a IV/A. fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások.

8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek.

9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése.

10. Földügyi és földforgalmi eljárások, termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások.

11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek.

12. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások.

13. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések.

14. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások.

15. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások.

16. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások.

17. Köznevelési nyilvántartásba vételi és engedélyezési eljárások.

18. Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti hatósági eljárások.

19. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó, kérelemre indult hatósági ügyek.

 
 


Facebook

Jelenlegi időjárás


Térkép


WebAdminStatisztika

Most: 2
Összes: 188237
30 nap: 1881
24 óra: 69