Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SOMOGYDÖRÖCSKE

sd_cimer.jpg

Somogydöröcske Község Önkormányzata

7284 Somogydöröcske, Keleti u. 80.

Telefon/fax: 06 84 577-029

E-mail: official@kohtk.hu

Polgármester: Pongráczné Szinek Angéla

Alpolgármester: Somogyi Lászlóné

Képviselők: Bene Károly, Lesniczky József, Peresztegi István

Falugondnok: Peresztegi István

----

Adószám és bankszámlaszámok:

Adószám: 15398958-1-14  
Költségvetési számla 50800269-10018345
Magánszemélyek kommunális adója számla 50800269-10018929
Gépjárműadó számla 50800269-10018369
Iparűzési adó számla 50800269-10003059
Késedelmi pótlék számla 50800269-10018974
Bírság számla 50800269-10018967
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó számla 50800269-10018943
Illetékbeszedési számla 50800269-10000991
Egyéb bevételek számla 50800269-10001033
Idegen bevételek számla 50800269-10018950

 

----

Somogydöröcske Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési terve

----

Településképi Arculati Kézikönyv

NYILVÁNOS ÉRTÉKELŐ FELÜLET

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet monitorozásához

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotásánál fontos, hogy a dokumentumokat széles körű helyi támogatás övezze, mert azok hosszú távon befolyásolják a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43/B. § (3) bekezdése szerint a polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetéséről.

A fentieknek megfelelően Somogydöröcske Község Önkormányzata lehetőséget nyújt a fenti dokumentumok értékelésére, amellyel a javaslattevő az elfogadott és alkalmazásban lévő dokumentumok használhatóságának vizsgálatához járul hozzá.

Véleményét „Településképi monitoring” tárggyal, a véleményező nevével, címével, elérhetőségével ellátva az official@kohtk.hu címre küldheti meg.

Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

----

Helyi esélyegyenlőségi program

----

Önkormányzati rendeletek

A helyi iparűzési adóról

A magánszemélyek kommunális adójáról

A szociális ellátások helyi rendszeréről

 

----

 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Önkormányzati tulajdonú külterületi utak stabilizálása Somogydöröcske községben”

 

10.jpg

 

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk:

Somogydöröcske Község Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján 22.734.485 Ft összegű támogatást nyert külterületi utak fejlesztésére.

A projektre vonatkozó lényeges adatok:

a) a Kedvezményezett neve: Somogydöröcske Község Önkormányzata

b)  pályázati felhívás neve, kódszáma: „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás

c)  a projekt címe: „Önkormányzati tulajdonú külterületi utak stabilizálása Somogydöröcske községben”

 azonosító száma: 1826757840

d)  a szerződött támogatás összege: 22.734.485 Ft

e)  a támogatás mértéke (%-ban): 90 %

f)  a projekt tartalmának rövid bemutatása:

A fejlesztés célja a 019, 023 és a 070 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú külterületi utak mechanikai stabilizációjával és az elkészült útszakaszok mellett a csapadékvíz elvezetés biztosításával a külterületi ingatlanok megközelítésének biztosítása, a 070 helyrajzi számú út közúthoz csatlakozó szakaszának fejlesztésével pedig a balesetveszély csökkentése, a közútra történő sárfelhordások megelőzésével.

A fejlesztés az alábbi munkálatokat foglalja magában:

019 és 023 helyrajzi-számú utak:

A meglévő földutak helyett zúzottkőből készülő makadámutak épülnek (019 hrsz: 280 fm, a 023 hrsz: 240 fm hosszúságban).

070 helyrajzi-számú út:

A földút és az aszfaltozott közút csatlakozásánál 50 méter hosszúságban aszfaltozott útszakasz készül, a közúti csatlakozásnál megfelelő sugarú forduló ívvel.

Mindegyik út esetében a kőzúzalék és az altalaj keveredésének megakadályozására, a hiányzó alátámasztás pótlására és a terhelés elosztására geotextília kerül beépítésre az útalap és az altalaj közé.

g) a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. október 31.

 
 


Facebook

Jelenlegi időjárás


Térkép


WebAdminStatisztika

Most: 5
Összes: 188240
30 nap: 1881
24 óra: 71